Εργασίες Μεταπτυχιακού Μεταφορών

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται διάφορα βοηθήματα, καθώς και όλες οι εργασίες του υποφαινόμενου κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Μεταφορών (Ακαδημαϊκό Έτος 2003-'04).


   

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, των προτιμήσεων και προθέσεων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης σχετικά με τον αστικό κυκλοφοριακό θόρυβο, καθώς και της ευαισθησίας με την οποία τον αξιολογούν ως πρόβλημα. Η σημασία των χαρακτηριστικών αυτών έγκειται στο ότι καθορίζουν αποφασιστικά την οικονομική αξία που αποδίδεται στην περιβαλλοντική επίπτωση του κυκλοφοριακού θορύβου, άρα ουσιαστικά και το μέγεθος του προβλήματος, όπως αξιολογείται από την κοινωνία. Η οικονομική προσέγγιση πραγματοποιείται υπό την έννοια της μεταβολής των αξιών κατοικίας λόγω του κυκλoφοριακού θορύβου. Πάντως, δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις ανθρώπινες προτιμήσεις στα πλαίσια της διαχείρισης του περιβάλλοντος.
(Δ. Τσανακτσίδης)


(1,10 MB)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τη στιγμή που όλες οι πολιτισμένες χώρες έχουν κατανοήσει τη σημασία της, η Κυκλοφοριακή Αγωγή στις σχολικές ηλικίες αποτελεί ακόμη ουτοπία στην Ελλάδα. Διαβάστε πώς αντιμετωπίζεται το εν λόγω ζήτημα στις χώρες της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, από τις επιτυχείς πρακτικές των οποίων θα μπορούσε να επωφεληθεί η χώρα μας.
(Δ. Τσανακτσίδης, Μ. Γκόγκας, Λ. Λαδόπουλος, Γ. Χαραλάμπους)


(617 ΚΒ)

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η νέα ευρωπαϊκή προοπτική για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων έγκειται στην ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών. Διαβάστε, ακόμη, για τα προβλήματα του εν λόγω τρόπου μεταφοράς, τις επιταγές της πρόσφατης Λευκής Βιβλου των Μεταφορών, αλλά και για τις επιπτώσεις στην ελληνική ακτοπλοΐα.
(Δ. Τσανακτσίδης, Γ. Χαραλάμπους)


(387 ΚΒ)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΣΥΟ (ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ)
Η εισαγωγή των διαφόρων ειδών ΣΣΥΟ στα οχήματα αναμένεται να μεταβάλλει ριζικά το τοπίο της κυκλοφορίας και των οδικών μεταφορών. Καθώς οι συνέπειες από την εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων δεν είναι και τόσο προφανείς, η υλοποίησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από ενδελεχείς διαδικασίες αξιολόγησής τους ως προς ασφάλεια, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, άνεση, αποδοχή από τους χρήστες κλπ. Διαβάστε σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες, κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης, τις διάφορες μεθόδους αξιολόγησης, καθώς και δείτε παραδείγματα από πιλοτικές δοκιμές.
(Δ. Τσανακτσίδης, Γ. Χαραλάμπους)


(917 KB)

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Μία περιληπτική περιγραφή του άρθρου "Modeling Advanced Traveler Information Services: Static versus Dynamic paradigms" των H.K. Lo και W.Y. Szeto, από το περιοδικό TRANSPORTATION RESEARCH PART B. Αντικείμενο του εν λόγω άρθρου αποτελεί η μοντελοποίηση και διερεύνηση των επιπτώσεων από την εισαγωγή των Σύγχρονων Συστημάτων Πληροφόρησης Οδηγού στα δίκτυα.
(Δ. Τσανακτσίδης)


(478 KB)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
Περιληπτική παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός μίας τυπικής μελέτης σκοπιμότητας οδικού έργου. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της μελέτης, οι παραδοχές που πραγματοποιήθηκαν, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα τυχόν λάθη και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν, καθώς και προτείνονται ενδεχόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.
(Δ. Τσανακτσίδης, Μ. Γκόγκας, Γ. Χαραλάμπους)


(543 KB)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Διαβάστε σχετικά με την έννοια και τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού της χωρητικότητας σιδηροδρομικής γραμμής και δείτε μία περιγραφή της σχετικής μεθόδου UIC, καθώς και την αναλυτική εφαρμογή της στα τμήματα γραμμής Θεσσαλονίκης - Πλατέος και Πλατέος - Σκύδρας.
(Δ. Τσανακτσίδης, Γ. Χαραλάμπους)


(412 KB)

ΕΡΕΥΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Η διαχείριση της στάθμευσης αποτελεί αναπόσπαστο σκέλος στα πλαίσια της αντίστοιχης διαχείρισης κάθε αστικού μεταφορικού συστήματος. Για τη διαμόρφωση, όμως, της πολιτικής στάθμευσης, είναι καταρχήν απαραίτητη η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών στάθμευσης μίας περιοχής, δηλαδή της προσφοράς θέσεων, του βαθμού ζήτησης στάθμευσης από τους χρήστες, καθώς και των δεικτών εναλλαγής. Τα τρία αυτά βασικά στοιχεία υπολογίζονται για μία συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
(Δ. Τσανακτσίδης, Γ. Δημητρόπουλος, Γ. Χαραλάμπους)

Δείτε το συνοδευτικό σχέδιο προσφοράς στάθμευσης της περιοχής.


(573 KB)

Διαβάστε τη σύνοψη ημερίδας σχετικά με τις θαλάσσιες και συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές.
(Δ. Τσανακτσίδης)


 

Διαβάστε τη σύνοψη επίσκεψης σε εργοτάξια του ΟΣΕ.
(Δ. Τσανακτσίδης)

 
 
 
  Δημήτρης Τσανακτσίδης, mail@tsanak.gr