Μελέτες - Εργασίες - Δημοσιεύσεις

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται διάφορες μελέτες, εργασίες και δημοσιεύσεις με κοινωφελή χαρακτήρα, από την επαγγελματική σταδιοδρομία του υποφαινόμενου.


   

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης των εμπορευματικών αναγκών της βιομηχανικής και εξορυκτικής περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Γίνεται ανάλυση και καταγραφή των εμπορευματικών αναγκών και φορτίων, παρουσιάζεται το υφιστάμενο οδικό σύστημα εξυπηρέτησής τους, διαμορφώνεται και προτείνεται ένα νέο σύστημα εξυπηρέτησης, είτε σιδηροδρομικό, είτε συνδυασμένων μεταφορών, ανάλογα με το είδος του εκάστοτε φορτίου, γίνεται εκτίμηση του σιδηροδρομικού μεριδίου βάσει σεναρίων και κοστολογείται η υπηρεσία.
(Δ. Τσανακτσίδης)
Διπλωματική Εργασία για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» 2016-2017, Νομική Σχολή & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Διατίθεται από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ με ’δεια Χρήσης Creative Commons BY-NC-SA 3.0 GR


(5,50 MB)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό:
α) την ανάδειξη του ρόλου των περιφερειακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών (regional rail services) ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής, γεγονός που αποτελεί πραγματικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα
β) το σχεδιασμό ενός νέου διευρυμένου σε περιφερειακό επίπεδο προαστιακού δικτύου με μητρόπολη τη Θεσσαλονίκη, με χρήση των νέων τάσεων και τεχνολογιών στο σιδηρόδρομο
γ) τη χρήση μίας καινοτόμου διαδικασίας σχεδιασμού των σιδηροδρομικών υποδομών, που βασίζεται στο σχεδιασμό πρώτα των υπηρεσιών και έπειτα των υποδομών που θα κληθούν να τις εξυπηρετήσουν, εξοικονομώντας κεφάλαια και βελτιστοποιώντας την απόδοσή τους

(Δ. Τσανακτσίδης)
Δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τεύχος 202 - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2017


(2,05 MB)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός συστήματος συνδυασμένων επιβατικών μετακινήσεων με συνδυαστική χρήση σιδηροδρόμου και λεωφορείων, για τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων των εργαζόμενων στη βιομηχανική περιοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία. Το σύστημα μπορεί να ενταχθεί σε μία ευρύτερη περιφερειακή σιδηροδρομική υπηρεσία, τροφοδοτώντας τη με επιβατική κίνηση και υποστηρίζοντάς την οικονομικά.
(Δ. Τσανακτσίδης)
Δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τεύχος 196 - Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016


(1,04 MB)

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το παρόν συντάχθηκε με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το σιδηροδρομικό μέσο.
(Δ. Τσανακτσίδης)

(2,31 MB)

 
 
  Δημήτρης Τσανακτσίδης, mail@tsanak.gr