Μελέτες - Εργασίες - Δημοσιεύσεις

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται διάφορες μελέτες, εργασίες και δημοσιεύσεις με ερευνητικό ή κοινωφελή χαρακτήρα, από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία.


   

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΣΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση μίας ρεαλιστικής και εφικτής πρότασης επίγειας χάραξης για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης προς την ανατολική πλευρά της πόλης, με σκοπό την ενεργοποίηση της δυνατότητας ανάπτυξης προαστιακού δικτύου στα ανατολικά προάστια και στην Χαλκιδική.
Δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τεύχος 214 - Αύγουστος 2020


 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ
Άρθρο με αντικείμενο την πρόταση μίας νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης Βέροιας - Κοζάνης/Πτολεμαΐδας, με ένταξή της στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση στην Δυτική Μακεδονία.
Δημοσιεύτηκε στο energypress.gr, 25-05-2020


 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης των εμπορευματικών αναγκών της βιομηχανικής και εξορυκτικής περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Γίνεται ανάλυση και καταγραφή των εμπορευματικών αναγκών και φορτίων, παρουσιάζεται το υφιστάμενο οδικό σύστημα εξυπηρέτησής τους, διαμορφώνεται και προτείνεται ένα νέο σύστημα εξυπηρέτησης, είτε σιδηροδρομικό, είτε συνδυασμένων μεταφορών, ανάλογα με το είδος του εκάστοτε φορτίου, γίνεται εκτίμηση του σιδηροδρομικού μεριδίου βάσει σεναρίων και κοστολογείται η υπηρεσία.
Διπλωματική Εργασία για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» 2016-2017, Νομική Σχολή & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Διατίθεται από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ με Άδεια Χρήσης Creative Commons BY-NC-SA 3.0 GR


 

© Stadler

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό:
α) την ανάδειξη του ρόλου των περιφερειακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών (regional rail services) ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής, γεγονός που αποτελεί πραγματικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα
β) το σχεδιασμό ενός νέου διευρυμένου σε περιφερειακό επίπεδο προαστιακού δικτύου με μητρόπολη τη Θεσσαλονίκη, με χρήση των νέων τάσεων και τεχνολογιών στο σιδηρόδρομο
γ) τη χρήση μίας καινοτόμου διαδικασίας σχεδιασμού των σιδηροδρομικών υποδομών, που βασίζεται στο σχεδιασμό πρώτα των υπηρεσιών και έπειτα των υποδομών που θα κληθούν να τις εξυπηρετήσουν, εξοικονομώντας κεφάλαια και βελτιστοποιώντας την απόδοσή τους

Δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τεύχος 202 - Αύγουστος 2017


 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός συστήματος συνδυασμένων επιβατικών μετακινήσεων με συνδυαστική χρήση σιδηροδρόμου και λεωφορείων, για τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων των εργαζόμενων στη βιομηχανική περιοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία. Το σύστημα μπορεί να ενταχθεί σε μία ευρύτερη περιφερειακή σιδηροδρομική υπηρεσία, τροφοδοτώντας τη με επιβατική κίνηση και υποστηρίζοντάς την οικονομικά.
Δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τεύχος 196 - Φεβρουάριος 2016


 

© Στέφανος Βαρδάρης

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το παρόν συντάχθηκε με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το σιδηροδρομικό μέσο.

 
 
 
  © 2004- Δημήτρης Τσανακτσίδης, mail@tsanak.gr