Σύντομο Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτριος Κ. Τσανακτσίδης

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

2010-...: ΔΕΗ Α.Ε. - Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

2006-2010: Ιδιόκτητο Τεχνικό Γραφείο Μελετών

2005-2006: Συνεργάτης Τεχνικού Γραφείου Μελετών

 

Εκπαίδευση:

2016-2017: Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», Α.Π.Θ.

2007-2011: Μεταπτυχιακό «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές», Ε.Α.Π.

2003-2004: Μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών», Α.Π.Θ.

1998-2003: Διπλ/χος Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

 
 
  © 2004- Δημήτρης Τσανακτσίδης, mail@tsanak.gr